بند الف ماده ۴۵ قانون وصول برخی وارد شده درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

۱۸ دی ۱۳۹۶

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): سوارد شدهمان حفاظت هوا موظف قرارداده شده است درآمد حاصل وارد شده دریافت بای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بسوارد شدهی‌ هوا و بای جانوران وحشی که وارد شده شکارچیان و متخلفین وارد شده قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را ب درآمد عمومی کشور واریز‌ نماید.

همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واریزی فوق وارد شده محل اعتباری که ب همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سوارد شدهمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئین نامه‌ای که توسط سوارد شدهمان مزبور تهیه و ب تصویب هیأت وزیران می‌رسد ب مأمورین و مخبرین سوارد شدهمان یاد‌شده پرداخت گردد.

۰
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *