ب مناسبت روز جهانی تالاب ها / تالاب ها برای آینده شهری پایدار

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): دوم فوریه برابر با ۱۳ بمن‌ماه، روز جهانی تالاب‌ها نام‌گذاری شده‌ قرارداده شده است. در چنین روزی در سال ۱۹۷۱ میلادی، برابر با ۱۳۴۹ خورشیدی و در شهر رامسر ایران، معاهده‌ای جهانی برای حفاظت وارد شده تالاب‌ها ب تصویب رسید که ب «کنوانسیون رامسر» مشهور شد.

موضوع روز جهانی تالاب ها در سال ۲۰۱۸ تالاب ها برای آینده شهری پایدار (Wetlands for a Sustainable Urban Future) انتخاب شده قرارداده شده است.

تالاب چیست؟

تالاب که در زبان انگلیسی wetland خوانده می شود ، نام عمومی مکانهایی قرارداده شده است که آب عامل اصلی تشکیل دهنده هوا آن باشد.

تالاب ها معمولا زمانی شکل می گیرند که پهنه آب در سطح زمین یا در نزدیکی سطح وجود داشته باشد. ب عبارت دیگر آب کم عمقی پهنه ای وارد شده زمین را پوشانده باشد. تعاریف و تعابیر مختلفی وارد شده اصطلاح تالاب در جهان رایج شده قرارداده شده است. متداولترین تعریف وارد شده تالاب تعریفی قرارداده شده است که کنوانسیون جهانی حفاظت وارد شده تالابا (کنوانسیون رامسر) ب شرح زیر عنوان نموده قرارداده شده است:‌

«مناطقی پوشیده وارد شده مرداب، باتلاق، لجن زار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی اعم وارد شده دائمی یا موقت که در آن آب های شور یا شیرین ب صورت راکد یا جاری یافت می شود، وارد شده جمله شامل آبگیرهای دریایی که عمق آنها در پائین ترین حد جزر وارد شده شش متر تجاوز نکند.»

با توجه ب این تعریف، تالاب ها انوع گوناگونی وارد شده زیستگاه ها نظیر رودخانه ها، دریاچه ها، کرانه های ساحلی، جنگلهای حرا، لجن زارها و حتی آبسنگهای مرجانی را در بر می گیرند.

ب علاوه انواع تالاب های مصنوع بشر مثل حوضچه های پرورش ماهی و میگو، آب بندانهای ها، اراضی تحت کشت آبی، حوضچه های قرارداده شده استحصال نمک، مخوارد شدهن ذخیره آب در پشت سدها، بستر شنی رودخانه ها و کانال های آب نیز مشمول این تعریف کلی می گردند.

ارزش های تالاب ها:

تالاب ها وارد شده جمله مولدترین محیط های جهان هستند. برای مثال، برنج یکی وارد شده محصولات رایج تالابی، غذای نیمی وارد شده جمعیت جهان را تأمین می کند. این اکوسیستم ها گهواره های تنوع زیستی دنیا هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونه های بیشماری وارد شده گیاهان و جانوران وابسته ب خود ایفا میکنند.

تالاب ها وارد شده اجتماعات انبوه گونه های پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و بی مهرگان حمایت میکنند. وارد شده بین ۲۰ هزار گونه مختلف ماهی در سطح جهان، بیش وارد شده ۴۰ % آنها در آبای شیرین (تالاب ها) زندگی می کنند. تالاب ها ذخیره گاه های بسیار مهمی وارد شده مواد ژنتیکی (وراثتی) گیاهی نیز محسوب می شوند.

اقتصاددانان و دانشمندان ب طور روزافزون در زمینه ارزیابی و مطالعه ارزشها و خدمات اکوسیستمی محیطهای طبیعی وارد شده جمله تالاب ها مشغول ب کار هستند. این وظیفه دشوار با تقریب ها و تردیدهای فراوانی همراه قرارداده شده است. برخی وارد شده مطالعات اخیر نشان می دهد که اکوسیستمها سالیانه حداقل ۳۳ تریلیون دلار ارزش خدماتی بوجود می آورند که ۹/۴ تریلیون دلار آن وارد شده طریق تالاب ها تأمین می شود.

تأثیر و تأثر متقابل اجزای فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی یک تالاب مثل خاک، آب و گیاهان و جانوران، عملکردهای حیاتی متعددی برای تالاب ایجاد می کند. وارد شده جمله: ذخیره سوارد شدهی آب، حفاظت در مقابل طوفان و کاهش تخریب سیل، تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش، تزریق مجدد آبای زیرزمینی (جابجائی آب وارد شده تالاب ب درون سفره های زیرزمینی)، تخلیه آبای زیرزمینی (جابجائی آب ب سوی بالا و تبدیل آن ب آبای سطحی)، پالایش آب وارد شده طریق تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگی ها و تعدیل آب و هوای محلی.

وارد شده میان ارزشهای اقتصادی متعدد تالاب ها، می توان ب حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری،‌ تأمین آب (کیفی و کمی)، آبزی پروری (بیش وارد شده دوسوم وارد شده برداشت محصول ماهی جهان ب سلامت مناطق تالابی بستگی دارد)، تولید محصولات کشاورزی (وارد شده طریق تأمین آب و عناصر غذایی)، تولید چوب، تأمین انرژی، تولید مواد لجنی و گیاهی، حمل و نقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری (توریستی) اشاره کرد.

علاوه بر این تالابا ب عنوان بخشی وارد شده میراث فرهنگی بشر اهمیت ویژه ای دارند. با باورهای جهان شناسی و مذهبی رابطه داشته، منشاء تعالی زیبایی شناختی می شوند، پناهگاه هایی برای حیات وحش ایجاد نموده و شالوده سنن مهم بومی را شکل می دهند.

تالاب ها برای آینده شهری پایدار (Wetlands for a Sustainable Urban Future)

نخستین شهرها و تمدن های جهان در حاشی تالاب ها ایجاد شده قرارداده شده است چراکه تالاب ها دشت های حاصلخیز، دسترسی ب آب و امکان کشاورزی را برای ساکنان آن بوجود می آورد.

نیمی وارد شده جمعیت جهان (حدود ۴ میلیارد نفر) امروز در مناطق شهری زندگی می کنند. تا سال ۲۰۵۰ این نسبت ب ۶۶ درصد خواهد رسید.

با گسترش شهرها و افزایش تقاضا برای زمین، تمایل ب تسلط بر تالاب ها، تخریب و ساخت و سوارد شده در آنها نیز افزایش می یابد. این در حالی قرارداده شده است که تالاب های شهری باعث می شود که شهرها قابل سکونت باشند.

فواید تالاب های شهری چیست:

کاهش جریان:

تالاب ها ب عنوان اسفنج های غول پیکری عمل می کنند که آب های سطحی را جذب و باران های سنگین را ذخیره می کنند. تالاب ها در شهرهای ساحلی، ب عنوان یک سپر در برابر طوفان عمل می کنند.

احیا منابع آب آشامیدنی:

سفره های آب زیر زمینی، آب باران و رودخانه ها منابع اصلی تامین آب آشامیدنی هستند. تالاب ها ب پر کردن دوباره آب در این منابع کمک می کنند.

فیلتر زباله و ببود کیفیت آب:

زباله ها، سموم کشاورزی، ضایعات صنعتی و فاضلاب شهری را همواره کیفیت آب آشامیدنی شهرها را پایین می آورد. خاک غنی و گیاهان فراوان در تالاب ها ب عنوان فلیتر آب عمل می کنند که برخی وارد شده سموم مضر را جذب می کند.

ببود کیفیت هوا در شهر:

تالاب ها و پوشش گیاهی که بواسطه تالاب ایجاد می شود در ببود کیفیت هوای شهرها، خنک کردن دمای هوا و کاهش خشکی هوا بسیار موثر قرارداده شده است.

ارتقاء کیفیت زندگی شهری:

مطالعات جدید نشان می دهد زندگی در تعامل با طبیعت باعث کاهش قرارداده شده استرس و حفظ سلامت جسمی و روحی انسان ها می شود.

تالاب ها فضاهای سبز شهرها را حفظ می کنند. فضای تفریحی و امکان دسترسی ب تنوع گیاهان و حیوانات و مناظر طیبا را برای ساکنان شهرها بوجود می آورند.

منافع اقتصادی تالاب برای ساکنان شهرها:

بسیاری وارد شده گونه های گیاهی که در تالاب ها و حاشیه آن پرورش می یابند مانند نی برای بافندگی مناسب هستند. گیاهان دارویی و انواع میوه ها کالاهای با ارزشی برای ساکنان شهرها ب شمار می روند. همچنین تالاب ها ب جذب گردشگر کمک می کنند. گردشگری یکی دیگر وارد شده مهم ترین منابع اقتصادی و تولید شغل محسوب می شود.

کنوانسیون رامسر (میثاق بین المللی حفاظت وارد شده تالاب ها)

هر چند در حال حاضر علیرغم وجود میثاقهای بین المللی هوای، اکوسیستم های طبیعی و انسان ساخت با انواع مشکلات روبرو هستند، ولی اگر همین تعداد محدود وارد شده توافق و قراردادهای بین المللی زیست محیطی وجود نداشت، عمل حفاظت و نگهداری وارد شده هوا ب مراتب مشکل تر وارد شده آنچه امروز با آن مواجه هستیم، می بود.

قوانین و معاهدات بین المللی پایه اجرا و بعمل درآوردن اصول و قوائد زیست محیطی در سطح جهانی می باشند. آنها نه تنها قرارداده شده استانداردهای جهانی را تعیین میکنند بلکه صرف وجود آنها در صحنه جهانی اغلب دولتها را ب امضا معاهدات و یا تدوین قوانین داخلی خود ترغیب می کنند.

کنوانسیون رامسر قدیمی ترین معاهده بین المللی، با تاکید بر حفاظت وارد شده طبیعت در جهان قرارداده شده است. آغوارد شده آن در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ (۱۳ بمن ۱۳۴۹) در شهر رامسر ایران بوده که  کنوانسیون نام خود را وارد شده این شهر اقتباس کرده قرارداده شده است و کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۵ جنب قانونی یافت.

این معاهده ۱۵۸ کشور عضو را ملزم ب تعیین و حفظ تالابای با اهمیت بین المللی و تشویق ب درگیرکننده خردمندانه وارد شده آنها می نماید. بیش وارد شده ۱۷۰۰سایت با مساحت کل حدود ۱۵۰ میلیون هکتار در سراسر جهان در حال حاضر در این کنوانسیون ب ثبت رسیده اند (آمار سال ۲۰۰۸).

گرچه نام رسمی کنوانسیون: «کنوانسیون تالابای بین المللی بویژه ب عنوان زیستگاه پرندگان آبزی» یا ب اختصار «کنوانسیـون تالابـا (رامسـر، ایــران ، ۱۹۷۱) » نوشتـه می شـود، ولی ب طور معمول ب «کنوانسیون رامسر» شهرت دارد.

این کنوانسیون بر حفاظت و بره برداری معقول وارد شده تالابا ب خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید داشت. طی گذشت سالها، کنوانسیون گستره نگرش خود را چنان افزایش داده که تمام ابعاد حفاظت و بره برداری معقول و پایدار وارد شده تالابا را در بر می گیرد و تالابا را در زمره اکوسیستم هایی می داند که در حفاظت وارد شده تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق العاده ای دارند.

قدرت اثر هر معاهده فقط ب اندوارد شدهه ضعیف ترین عضو آن قرارداده شده است. کنوانسیون رامسر نیز وارد شده این موضوع مستثنی نمی باشد. اگر قرار بر این باشد که تالابای در معرض تهدید جهان حفظ شوند، اعضاء فعلی بایست الزامات کنوانسیون را جدی تر بگیرند و کشورهای بیشتری، بدون تاخیر، ب عضویت این کنوانسیون در آیند.
کنوانسیون رامسر باعث دست آوردهای قابل توجهی در حفاظت وارد شده تالابا شده قرارداده شده است اما حفاظت و نگهداری، ایده ال های شکننده ای هستند و ما باید دائما هوشیار باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که تمام موافقتنامه ها، معاهدات، قوانین و کنوانسیون های زیست محیطی با شدت و حدت پیگیری شوند.

۰
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *