روز ملی هوای پاک گرامی باد

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): بیست و نهم دی ماه در تقویم ایران ب عنوان روز هوای پاک نام‌گذاری شده قرارداده شده است.

بحران آلودگی هوا در تهران و کلانشهرهای کشور در سال ۱۳۷۴ مسؤولین ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا را بر آن داشت تا ب منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه، روز ۲۹ دی‌ماه را ب عنوان روز هوای پاک اعلام نمایند.

هدف وارد شده اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده قرارداده شده است و وارد شده آنجایی که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین‌بخشی قرارداده شده است این روز می‌تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین‌بخشی باشد.

در این رقرارداده شده استا قانون هوای پاک در دولت یوارد شدهدهم و مجلس دهم ب تصویب رسید. این قانون که مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره قرارداده شده است، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ ب تصویب مجلس و ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶ ب تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۶ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

آلودگی هوا چه مخاطراتی را ب همراه دارد؟

بررسی‌های جدید بانک جهانی نشان می‌دهد آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر زودرس در جهان قرارداده شده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد هوای آلوده عوارض اقتصادی سهمگینی برای کشورهای در حال توسعه ب همراه دارد و سالانه بیش وارد شده ۵ تریلیون دلار هزینه در سطح جهانی صرف تعطیلی روزهای کاری در اثر آلودگی هوا و هزینه های پیشگیری وارد شده مرگ و میر زودرس می شود.

ب گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، آلودگی هوا سالانه بیش وارد شده ۵٫۵ میلیون کشته و بیش وارد شده ۵ تریلیون دلار هزینه برای اقتصاد جهانی ب همراه دارد.

این گزارش با اشاره ب این که آلودگی هوا روند رشد کشورهای در حال توسعه را کند می کند، خطرات ناشی وارد شده آلودگی هوا بر سلامتی را در کشورهای در حال توسعه بیشتر وارد شده کشورهای توسعه یافته ارزیابی کرده قرارداده شده است. بر اساس این گزارش، کشور چین بیشترین ضرر را وارد شده ناحیه آلودگی هوا متحمل شده و در سال ۲۰۱۳ رقمی معادل ۱۰ درصد وارد شده تولید ناخالص داخلی این کشور هزینه آلودگی هوا گشته قرارداده شده است.

در ایران سالانه ۸۰ هزار میلیارد تومان ب ایران خسارت وارد می کند

کشورهای هند و سریلانکا ب ترتیب ۷٫۶۹% و ۸% وارد شده تولید ناخالصی خود را، طی سال ۲۰۱۳، صرف هزینه های ناشی وارد شده آلودگی هوا کرده اند.

گزارش بانک جهانی همچنین این هزینه را برای ایران حدود ۲٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده قرارداده شده است. وارد شده سویی ایران بر اساس سال معیار ۲۰۱۳، با ۹۹۷ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. بدین ترتیب رقم هزینه کشورمان در آلودگی هوا بر اساس قیمت دلار فعلی، ۸۰ هزار میلیارد تومان در هر سال قرارداده شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، مرگ و میر زودرس ناشی وارد شده آلودگی هوا در ایران نیز در طی دو دهه گذشته رشد کرده و وارد شده ۱۷ هزار نفر در سال ۱۹۹۰ ب بیش وارد شده ۲۱ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده قرارداده شده است.

آلودگی هوا برای کشورهای توسعه ­یافته نیز کم هزینه نیست و سالانه ده ها میلیارد دلار در این کشورها صرف هزینه تعطیلی روزهای کاری و هزینه های پیشگیری وارد شده مرگ و میر زودرس می گردد.

بر اساس این گزارش، آلودگی هوا برای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان ب ترتیب ۴۵ ، ۷٫۶ و ۱۸ میلیارد دلار هزینه سالانه در بردارد.

کشور ۴۰۰ هزار نفری ایسلند کم ترین میزان هزینه را بابت آلودگی هوا می پردوارد شدهد (حدود ۳ میلیون دلار) و این کشور بر اساس گزارش بانک جهانی پاک ترین هوای جهان را دارد.

یک مورد وارد شده هر ده مورد مرگ و میر در جهان ناشی وارد شده آلودگی هوا قرارداده شده است

بانک جهانی، بر اساس آمارهای سوارد شدهمان بداشت جهانی، در گزارش مفصل خود اعلام کرده که سالانه ۵٫۵ میلیون مورد مرگ و میر زودرس ناشی وارد شده آلودگی هوا قرارداده شده است و این میزان معادل یک مورد وارد شده هر ۱۰ مرگ و میر در جهان قرارداده شده است.

بر اساس این گزارش، آلودگی هوا پس وارد شده چاقی، رژیم غذایی نامناسب و سیگار چهارمین علت مرگ و میر زودرس در جهان قرارداده شده است.

این گزارش نشان می دهد، آلودگی هوا بیش وارد شده عواملی چون کم تحرکی، مصرف الکل و مواد مخدر و آلودگی آب منجر ب مرگ و میر انسان ها می شود.

آلودگی هوا می تواند منجر ب بیماری های تنفسی، ریوی، ناراحتی های قلبی و سرطان شود. این میزان شش برابر مرگ و میر ناشی وارد شده بیماری مالاریا قرارداده شده است.

سوارد شدهمان بانک جهانی بدون ب حساب آوردن هزینه های درمانی برای معالجه بیماری های ناشی وارد شده آلودگی هوا، تخمین زده قرارداده شده است اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۳ هزینه ای حدود ۲۲۵ میلیارد دلار ب دلیل مرگ و میرهای زودرس طی روزهای کاری که در اثر آلودگی هوا تعطیل شده، متحمل گشته قرارداده شده است. ولی این مقدار هزینه تخمین زده شده هنگامی که هزینه های پیشگیری وارد شده مرگ و میر زودرس نیز در نظر گرفته شود، ب بیش وارد شده ۵ تریلیون دلار افزایش می یابد.

شایان ذکر قرارداده شده است، منظور وارد شده هزینه های پیشگیری وارد شده مرگ و میر زودرس هزینه هایی قرارداده شده است که مردم جهت محافظت خود در برابر مرگ ناشی وارد شده آلودگی هوا متحمل می شوند.

باید توجه داشت هزینه های ناشی وارد شده درمان بیماری های ناشی وارد شده آلودگی هوا در این محاسبات در نظر گرفته نشد.

بر اساس گزارش «هزینه اقتصادی ناشی وارد شده آلودگی هوا»، خطراتی که آلودگی هوا بر سلامت می­تواند داشته باشد در کشورهای در حال توسعه بیشترین میزان قرارداده شده است.

در سال ۲۰۱۳ حدود ۹۳ درصد وارد شده میزان مرگ و میرها و بیماری های ناشی وارد شده آلودگی هوا در این کشورها رخ داد، در جایی که ۹۰ درصد وارد شده جمعیت کشورها در معرض تروارد شده بالایی وارد شده آلاینده های خطرناک قرار داشتند.

بر اساس گفته نویسندگان، «آلودگی هوا تنها یک عامل تهدید کننده سلامت نیست بلکه یک عامل عقب کشاندن کشورها قرارداده شده است. آلودگی هوا با افزایش میزان مرگ و میر و بروز بیماری های متعدد منجر ب کاهش کیفیت زندگی خواهد شد. در نتیجه آلودگی هوا با کاهش نیروی کار، سطح درآمد، بوارد شدهدهی و اقتصاد را در این کشورها کاهش می دهد.»

این مطالعه ارتباطی میان میزان توسعه اقتصادی جوامع و آلودگی هوا برقرار نمود. بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۳ با وجود توسعه اقتصادی و پیشرفت های پزشکی کشورها، هزینه های پیشگیری وارد شده مرگ و میر ناشی وارد شده آلودگی هوا دو برابر شد و ضرر ناشی وارد شده دست دادن نیروی کارآمد ب میزان ۴۰ درصد افزایش یافت.

«امروزه آلودگی هوا ب صورت یک چالش عظیم در آمده قرارداده شده است و وارد شده سال ۱۹۹۰ میزان مواجهه با آلودگی هوا در اکثر کشورها افزایش یافته قرارداده شده است. این میزان مواجهه ب ویژه در کشورهای با جمعیت متراکم و مناطق ب سرعت در حال رشد، وارد شده جمله آسیای جنوبی و آسیای شرقی، ب میزان قابل توجهی افزایش یافته قرارداده شده است.»

بر اساس این گزارش، در دو دهه گذشته عامل آلودگی هوا وارد شده آلودگی آب ب مراتب کشنده تر شده قرارداده شده است و آمار مرگ و میرهای زودرس ناشی وارد شده آن وارد شده سال ۱۹۹۰ بدین سو ب طور مداوم افزایش یافته قرارداده شده است.

 

۰
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *