عاملین ب آتش کشیدن بلوط ها و زنده گیری سنجاب های ثلاث باباجانی دستگیر شدند

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): چندی قبل تصاویر و گزارشاتی ب داداره هوا ثلاث باباجانی ارائه شد مبنی بر اینکه گروهی وارد شده متخلفین درختان بلوط چند صد ساله را سوراخ کرده و ب آتش می کشند تا سنجاب ها وارد شده لانه خود در تنه خارج شده و سپس آنها را زنده گیری می کنند.

سرپرست اداره هوا شهرستان ثلاث باباجانی در این باره گفت: نیروهای یگان هوا این شهرستان ب تحقیق در این رابطه و مشغول شده و در عرصه های جنگلی ب گشت و کمین مشغول شدند.

…………………………………….تصویر متخلفین در حال ب آتش کشیدن یک درخت بلوط

جهانگیر امیری اظهار داشت: پس وارد شده مدتی محیط بانان موفق شدند دو متخلف را در حین ارتکاب ب جرم در منطقه شیخ صله و در حالیکه یک بلوط را ب آتش کشیده و یک سنجاب را صید کرده بودند دستگیر کنند.

متخلفین ب اداره هوا منتقل شده و پس وارد شده تشکیل پرونده جهت رسیدگی ب جرم ب مراجع قضایی معرفی شدند.

سنجاب زنده گیری شده ب زیستگاه خود منتقل و در طبیعت رهاسوارد شدهی شد.

متهمین روز سه شنب ۹۶/۱۱/۱۰ مبلغ هشت میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده ب هوا ناشی وارد شده شکار غیر مجوارد شده یک سنجاب را ب حساب دولت واریز و فیش مربوطه را ب دادگاه ارائه نمودند.

همچنین متهمین در دادگاه ب جرم شکار غیرمجوارد شده جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید ب حبس وارد شده سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی وارد شده یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

سنجاب ها ب دلیل مخفی نمودن بذر بلوط در زیر خاک نقش بسیار مهمی در رویش و حفظ جنگل های بلوط بر عهده دارند و همچنین ب عنوان طعمه ضامن بقایای بسیاری وارد شده گوشتخواران وارد شده جمله روباه، شغال و پزندگان شکاری می باشند.

متخلفین پس وارد شده سوراخ کردن تنه درختان بلوط بوسیله تبر، نوزادان سنجاب وارد شده داخل لانه ها برداشته و همچنین با آتش زدن درختان بلوط کهنسال و ایجاد دود، سنجاب های بالغ را وارد شده لانه خود در داخل در درخت بیرون کشیده و با کیسه های مخصوصی ب دام می اندوارد شدهند.

آنها با این عمل علاوه بر زنده گیری سنجاب، آسیب های جبران ناپذیری ب درختان بلوط وارد می کنند و گاه زنده گیری یک سنجاب موجب بانودی کامل یک درخت بلوط می گردد.

قاچاقچیان، سنجاب ایرانی را ب قرارداده شده استان های دیگر خصوصا قرارداده شده استان تهران منتقل کرده و ب نام های دیگر وارد شده جمله سنجاب خارجی و غیره ب عنوان حیوان خانگی و با قیمت گزاف ب فروش می رسانند.

صید غیرمجوارد شده و فروش ب عنوان حیوان خانگی موجب کاهش شدید جمعیت سنجاب در رویشگاه های بلوط شده و نسل این گونه ارزشمند را در خطر انقراض قرار داده قرارداده شده است.

۰
-۲۴۵

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *