عاملین شکار سه جبیر در کنارک ب حبس و خدمات هوای محکوم شدند

۲۳ بمن ۱۳۹۶

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): سال گذشته تصاویری در اختیار نیروهای یگان هوا شهرستان کنارک قرار گرفت. این تصاویر نشان می داد گروهی وارد شده شکارچیان متخلف سه جبیر را در عرصه های بیابانی مابین قرارداده شده استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان شکار کرده و مشغول خرد کردن و کباب کردن گوشت ها هستند.

فرمانده یگان هوا سیستان و بلوچستان در این باره گفت: نیروهای یگان هوا شهرستان کنارک ب تحقیق در این رابطه پرداخته و پس وارد شده مدتی متهمین را شناسایی نمودند.

حمید ریگی اظهار داشت: با شکایت اداره هوا کنارک پرونده ای در این رابطه در مراجع قضایی تشکیل و متهمین جهت بوارد شدهپرسی ب دادسرا احضار شدند.

در جریان رسیدگی ب این پرونده در دادگاه کیفری کنارک، دادگاه با توجه ب گزارش اداره هوا و مرجع انتظامی، عکس های متهمین ب همراه لاشه جبیرها، اعترافات و دفاعیات بلاوجه آنها و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه هر یک متهمان را ب تحمل شش ماه حبس محکوم نمود.

با اعتراض اداره وکیل مدافع متهمین ب رای صادر شده، پرونده جهت بررسی مجدد ب دادگاه تجدید نظر قرارداده شده استان سیستان و بلوچستان ارجاع شد.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات دادگاه تجدید نظر ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض حکم بدوی را ب همراه داشته باشد تشخیص ندادند.

اما قضات دادگاه تجدید نظر ب دلیل عدم سابقه کیفری متهمان مجوارد شدهات تعیین شده (شش ماه حبس) را ب مدت سه سال تعلیق نمودند.

همچنین با رای دادگاه تجدید نظر در رقرارداده شده استای پیوند متهمان با هوا هر یک وارد شده متهمان در مدت تعلیق ملزم ب ساختن شش عدد آبشخور برای حیات وحش (جمعا ۲۴ عدد) با تعیین مکان توسط اداره هوا کنارک و کاشت هر کدام پانزده اصله درخت و نگهداری آن در مدت تعلیق و تهیه ۲۰ صفحه جزوه در مورد فواید جانوران وحشی و ضررهای وارده در صورت منقرض شدن آنها محکوم شدند.

در صورتیکه متهمان وارد شده دستورات دادگاه تبعیت نکنند برای نخستین بار یک تا دو سال ب مدت حبس اضافه و در صورت تکرار قرار تعلیق حکم لغو شده و متهمان جهت گذراندن دوران محکومیت روانه زندان خواهند شد.

همچنین بر اساس آخرین نرخ بای جانوران وحشی ب لحاظ مطالب ضرر و زیان وارده ب هوا، جریمه قابل پرداخت وارد شده بابت صید و شکار غیرمجوارد شده هر یک جبیر معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده قرارداده شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ سیصد میلیون ریال ب حساب دولت واریز نمایند.

۰
-۱۶۹

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *