عاملین شکار غیرمجوارد شده ۴ کبک در جیرفت پس وارد شده واریز هشت میلیون ریال جریمه ب دادگاه معرفی شدند

۱ بمن ۱۳۹۶

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): روز یکشنب ۹۶/۱۰/۲۴ نیروهای یگان هوا جیرفت حین گشت زنی در منطقه حفاظت شده بحر آسمان با دو شکارچی متخلف مواجه شدند.

رئیس اداره هوا شهرستان جیرفت در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و آنها را دستگیر نمودند.

محمد کمالی: اظهار داشت: در بوارد شدهرسی وارد شده متخلفین لاشه ۴ کبک ب همراه دو قبضه اسلحه شکاری دارای مجوز و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

متخلفین پس وارد شده تشکیل پرونده جهت رسیدگی ب جرم ب مراجع قضایی معرفی شدند.

متهمین روز شنب مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ مبلغ هشت میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده ب هوا ناشی وارد شده شکار غیرمجوارد شده ۴ عدد کبک را ب حساب دولت واریز و فیش مربوطه را ب دادگاه ارائه نمود.

همچنین متهمین در دادگاه ب جرم شکار غیرمجوارد شده جانوران وحشی در منطقه حفاظت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید ب حبس وارد شده سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی وارد شده یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

۰
-۳۹

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *