کشف اجزای بدن سه قوچ و میش وحشی در جریان بوارد شدهرسی وارد شده منزل شکارچی متخلف در نیشابور

۲ بمن ۱۳۹۶

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): ب دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت های مجرمانه یک شکارچی متخلف ساکن یکی وارد شده روستاهای بخش سرولایت شهرستان نیشابور، نیروهای یگان هوا پناهگاه حیات وحش حیدری یک مظنون را در این رابطه شناسایی نمودند.

مسئول پناهگاه حیات وحش حیدری در این باره گفت: نیروهای یگان هوا پس وارد شده کسب اطمینان وارد شده بروز تخلف موضوع را با مقام قضایی درمیان گذاشتند.

حمید جوانبخت اظهار داشت: نیروهای هوا پس وارد شده اخذ حکم ورود ب منزل و نیابت قضایی ب همراه مامورین نیروی انتظامی وارد منزل مظنون شده و ب تفتیش این مکان پرداختند.

در بوارد شدهرسی وارد شده منزل این فرد یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی کالیبر ۱۲ ساخت ایران، ۵۱ عدد فشنگ، یک دوربین چشمی، اجزای لاشه سه راس قوچ یا میش وحشی که در زمان های مختلف شکار شده بودند، لاشه یک کبک، یک جفت شاخ بریده شده قوچ وحشی ۵ ساله و یک خودروی پاترول که توقیف و ب پارکینگ منتقل شد، کشف و ضبط گردید.

بخش اعظمی وارد شده گوشت ها وارد شده داخل کمدی در این منزل کشف شد که متهم و همسرش برای بوارد شده کردن درب آن ب شدت مقاومت کرده و ادعا داشتند داخل کمد اسناد محرمانه ای وجود دارد.

در این رابطه یک متهم پس وارد شده تشکیل پرونده جهت رسیدگی ب جرم ب مراجع قضایی معرفی گردید.

بر اساس آخرین نرخ بای جانوران وحشی ب لحاظ مطالب ضرر و زیان وارده ب هوا، جریمه قابل پرداخت وارد شده بابت صید و شکار غیرمجوارد شده هر یک قوچ یا میش وحشى معادل یکصد میلیون ریال و هر عدد کبک معادل دو میلیون ریال تعیین شده قرارداده شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ب حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهمین در دادگاه ب جرم شکار غیرمجوارد شده جانوران وحشی در منطقه حفاظت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید ب حبس وارد شده سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی وارد شده یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی ب پرونده و تعیین تکلیف وارد شده سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره هوا می باشد.

مقام قضایی می تواند با قرارداده شده استناد ب ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجوارد شدهات اسلامی نسبت ب ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه ب نفع دولت را صادر نماید.

 

-۵۴

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *