یک روز در کنار محیط بانان برام گور

مقرن خبری دانلود آهنگ جدید دانلودستان هوا و حیات وحش ایران (دانلود آهنگ جدید دانلودستان): چند هفته قبل طی هماهنگی با اداره کل حفاظت هوا قرارداده شده استان فارس برای بوارد شدهدید یک روزه وارد شده منطقه حفاظت شده برام گور و پارک ملی قطرویه عوارد شدهم شیروارد شده و سپس نیریز شدیم.

جاده آسفالته و پر تردد سیرجان – یزد که وارد شده حاشیه منطقه حفاظت شده برام گور عبور می کند وارد شده مخاطرات مهم این منطقه ب شمار می رود.

تا کنون جانوران زیادی وارد شده جمله چندین گورخر آسیایی بر اثر برخورد با خودرو در این محور وارد شدهبین رفته اند.

هنگام عبور وارد شده این جاده برای رسیدن ب منطقه، لاشه یک خاکستری را که بر اثر برخورد با خودرو وارد شده بین رفته بود مشاهده کردیم.

حدود ۴۵ دقیقه بعد وارد شده نیریز ب روستای قطرویه رسیدیم و در ورودی پارک ملی قطرویه وارد سرمحیط بانی شهید محمد طهماسبی شدیم.

سرمحیط بانی شهید محمد طهماسبی، پاسگاه مرکزی و ساختمان اداری منطقه حفاظت شده برام گور و پارک ملی قطرویه نیز محسوب می شود.

صبح زود همراه با آقای احمد رستگار رییس پر تلاش و دلسوز منطقه حفاظت شده برام گور و پارک ملی قطرویه ب سمت قلب منطقه حرکت کردیم.

آسمان و زمین برام گور هرگز خالی وارد شده پرندگان نیست.

در طول مسیر انواع پرندگان شکاری در آسمان و تعداد زیادی انواع پرندگان وحشی وارد شده جمله کبک، تیهو و انواع گنجشک سانان را مشاهده نمودیم که در کنار آبشخورها حضور داشتند.

با هدف مشاهده گونه ی ارزشمند و افسانه ای ایران یعنی گورخر آسیایی ب این این منطقه سفر کرده بودیم ولی با توجه ب اینکه گورخر تنها در دو منطقه وارد شده کشور یعنی توران و برام گور باقیمانده و با توجه ب وست بسیار زیاد منطقه برام گور که مجموعا ۴۰۸,۰۱۷ هکتار قرارداده شده است، امید زیادی ب مشاهده گورخرهای گریزپا آن هم وارد شده فاصله نزدیک نداشتیم.

گورخر ایرانی روزگاری نه چندان دور در اکثر دشت ها و بیابان های مناطق مرکزی کشور پراکندگی گسترده و تراکم جمعیت بالایی داشته قرارداده شده است.

گسترش جاده سوارد شدهی تا قلب دورافتاده ترین بیابان های ایران، گسترش فعالیت های انسانی و تخریب اکثر زیستگاه های دشتی، ورود دام اهلی و شتر ب بیابانها و وارد شده همه مهمتر ورود جیپ و موتورسیکلت ب کشور و شکار بیرویه، جمعیت گور ایرانی را با سرعت باور نکردنی رو ب نابودی کشاند و تا آستانه انقراض پیش برد ب نحوی که در مدت کوتاهی تقریبا تمام عرصه های بیابانی کشور وارد شده این گونه زیبا خالی شد.

ظرف مدت کوتاهی وارد شده گله های بسیار بزرگ گور در نایبندان طبس، کالمند بادران یزد، نیریز فارس و بسیاری دیگر مناطق کشور هیچ اثری باقی نماند!

با وجود نابودی گورها در اکثر مناطق بیابانی کشور، همچنان تا سال های پایانی دهه ۱۳۵۰ تخمین زده می شد که در توران حدود ۲۶۰۰ عدد، در برام گور هزار عدد و در پارک ملی کویر حدود ۸۰۰ عدد گورخر زندگی می کنند. علاوه بر این جمعیت گورخر مهاجر وارد شده ترکمنستان شوروی ب سرخس بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ راس تخمین زده می شد.

هنوز هم باور کردنی نیست که جمعیت ۸۰۰ عددی گورخر در پارک ملی کویر فقط در طول ۵ سال ب طور کامل نابود شد! آخرین گورهای پارک ملی کویر یک گله ۱۷ عددی در محدوده چاه قرقره در شرق پارک بودند که در سال ۱۳۶۳ دیده شدند و پس وارد شده آن هرگز گزارشی وارد شده این منطقه مبنی بر مشاهده گور در سال های بعد ب دست نیامد.

ب مسیر خود در  پارک ملی قطرویه با امید دیدار گورهای افسانه ای ادامه دادیم.

پس وارد شده مدت کوتاهی یک گورخر تنها را مشاهده کرده و با شوق فراوان و ب سرعت دوربین ها را برای ثبت تصویر این گور تنها بیرون آوردیم.

تصور میکردیم شاید دیگر نتوانیم در طول این سفر یک روزه گورخری را در این فاصله نزدیک ببینیم، بنابراین دهها عکس وارد شده گور تنها گرفتیم، اما احمد رستگار با لبخند گفت: «برای عکاسی وارد شده این تک گورخر عجله نکنید، گورهای زیادی را در ادامه مشاهده خواهید کرد»، ولی ما باور نداشتیم !

ب مسیرمان ادامه داده و ب دشت پهناوری ب نام دشت ریگ جمشید در قلب پارک ملی قطرویه رسیدیم.

در کمال ناباوری ب هر سو که نگاه می کردیم گورخر میدیم.

تعداد بیشماری گورخر در دسته های کوچک و بزرگ درون دشت مشغول چرا بودند.

درون دشت که حرکت میکردیم وارد شده هر طرف گله های گور ب راه می افتادند.

علی رغم حضور ما درون دشت، گورها در کمال آرامش مشغول چرا بوده ب ما نگاه میکردند.

کاملا مشخص بود این گورخرها نه با موتورسیکلت تعقیب شده و نه صدای گلوله شنیده اند.

گورخرها حرکت میکردند و جابجا شدن گله های گور باعث می شد تا هوبره ها وارد شده لاب لای بوته ها بلند شده و ب پرووارد شده در بیایند.

قرارداده شده استتار بالای هوبره اجوارد شدهه نمیداد آنها را درون دشت و در بین بوته ها مشاهده کنیم اما ب پرووارد شده درآمدنشان بر اثر حرکت گورها بیانگر جمعیت مناسبی وارد شده هوبره درون دشت بود.

در میان گله های بزرگ و کوچک گورخر درون دشت، جبیرها نیز قابل مشاهده بودند.

حضور جبیرها در میان گله های بزرگ گورخر و پرووارد شده هوبرها درون دشت صحنه هایی باور نکردنی را خلق کرده بود بطوریکه تصور میکردیم درون دشت های مناطق حفاظت شده آفریقا مشغول تماشای حیات وحش هستیم.

در چهار عکس زیر حضور همزمان جبیر و گورخر آسیایی در قاب یک تصویر صحنه های زیبایی را خلق کرده قرارداده شده است.

پس وارد شده چند ساعت حرکت در منطقه ب چشمه ای رسیدیم معروف ب «چشمه عین الجلال» که سر منشا حیات در برام گور بود.

اداره هوا منطقه حفاظت شده برام گور و پارک ملی قطرویه وارد شده این چشمه ب طول ۳۳ کیلومتر وارد شده زیر زمین لوله کشی کرده و حدود ده آبشخور و آب انبار فعال را در نقاط مختلف منطقه وارد شده طریق همین چشمه ایجاد کرده قرارداده شده است.

با این اقدام ارزشمند، علی رغم خشکسالی شدید در سال های اخیر، حیات وحش برام گور ب لحاظ دسترسی ب منابع آب هیچ مشکلی ندارند و این موضوع عامل بسیار مهمی در حفظ و پایداری حیات وحش این زیستگاه ب شمار می رود.

آقای رستگار رییس خوش قلب و پر تلاش برام گور در کنار چشمه ما را ب صرف انار معروف و خوش طعم نیریز مهمان کرد.

می توان گفت بخش عمده ای وارد شده پویایی برام گور مدیون تلاش های بدون وقفه، سلامت و ایستادگی احمد رستگار و نیروهایش در برابر صنایع و حفاظت وارد شده این زیستگاه ارزشمند قرارداده شده است.

برام گور ب دلیل ارزش های بی شمار اکولوژیکی می بایست همانند نگینی ارزشمند در مقابل هرگونه آسیبی حفظ شود.

اما برام گور با تمام زیبایی ها و ارزش هایش وارد شده تخریب و توسعه ناپایدار فعالیت های انسانی در امان نیست.

تلاش سوداگران، صنعتگران و حامیان آنها برای تاسیس معادن جدید و توسعه معادن فعلی در برام گور ب طور گسترده ای ادامه دارد.

همواره با فشار مسئولان شهرستان های اطراف، مقامات قرارداده شده استانی و حتی کشوری و با انگیزه دستیابی ب منافع مالی، فشار بر روی هوا برام گور برای توسعه معادن ادامه دارد.

نمونه بارز این فشارها اظهار نظر سطحی و تاسف بار وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت بود که گفت: «هوا بخاطر چهارتا گورخر اجوارد شدهه معدنکاوی در برام گور را نمی‌دهد.» و یا قرارداده شده استاندار پیشین فارس که فرمودند: «۳۰۰ گورخر مصیبتی برای مردم فارس شده اند. مردم نی ریز هر کدام یکی وارد شده این گورخرها را ب خانه خود ببرند!» و یا نماینده مردم مرودشت که گفته بود: «گورخرهای موجود در منطقه معدن سنگ آهن نی ریز را ب محدوده فنس کشی شده منتقل کنند.»

تصاویر زیر بخشی وارد شده تخریب هایی قرارداده شده است که بر اثر معدون کاوی در برام گور ایجاد و سپس ب حال خود رها شده قرارداده شده است.

در ادامه مسیرمان ب محیط بانان دیگر پاسگاه های برام گور رسیدیم که مشغول گشت زنی در نقاط مختلف بودند.

ب همراه محیط بانان وارد شده زیستگاه گور و جبیر خارج و راهی تپه ماهورها و ارتفاعات برام گور شدیم.

در تپه ماهورها و ارتفاعات برام گور گله های قوچ و میش وحشی را مشاهده کردیم که با جمعیتی بالا و در سطحی وسیع پراکنده بودند.

در میان گله های قوچ و میش وحشی مشاهده قوچ های مسن با شاخ های پیچیده، بسیار زیبا و لذت بخش بود.

تنوع زیستی در برام گور شگفت انگیز قرارداده شده است.

کمی بالاتر و در ارتفاعات دسته های بزرگ کل و بز وحشی را مشاهده نمودیم.

تقریبا ب هر کوهی که با دوربین نگاه کردیم کل و بزها در شکاف صخره ها قابل روئیت بودند.

پس وارد شده طی مسیری طولانی ب صرف چای آتشی و ناهار مهمان محیط بان برام گور بودیم.

خوردن ناهار محیط بانی یعنی کنسرو ماهی تن، لوبیا و تخم مرغ نیمرو همراه با نان محلی که وارد شده عشایر منطقه گرفته بودند، در کنار محیط بانان و در بکرترین مناطق برام گور لذتی وصف ناشدنی داشت.

دور وارد شده تصور قرارداده شده است که منطقه حفاظت شده برام گور با وسعتب بیش وارد شده ۴۰۰ هزار هکتار تنها با ۹ نیرو (حداکثر ۶ محیط بان در هر شیفت) حفاظت می شود!

بر اساس قرارداده شده استانداردهای بین المللی برای حفاظت وارد شده هر هزار هکتار عرصه طبیعی یک محیط بان لوارد شدهم قرارداده شده است. این عدد در کشور ما معادل یک محیط بان برای هر ده هزار هکتار قرارداده شده است. اما منطقه حفاظت شده برام گور و پارک ملی قطرویه وارد شده میانگین ایران نیز ب مراتب پایین تر بوده و هر ۷۰ هزار هکتار آن توسط یک محیط بان کنترل می شود.

محیط بانان برام گور با تلاش بی وقفه و شبانه روزی سعی می کنند کمبود شدید نیرو در این منطقه را جبران نموده و امنیت زیستگاه را فراهم سوارد شدهند که در این امر تا حد زیادی موفق بوده اند اما کمبود نیرو قطعا ب این زیستگاه ارزشمند آسیب های جبران ناپذیری وارد خواهد آورد.

پس وارد شده صرف ناهار و چای و کمی قرارداده شده استراحت مسیر بوارد شدهگشت را در پیش گرفتیم.

در مسیر بوارد شدهگشت مشاهده یک هوبره زیبا وارد شده فاصله نزدیک هدیه ای شیرین برای ما بود، چرا که مشاهده هوبره ها با توجه ب قرارداده شده استتار قوی آنها بسیار سخت قرارداده شده است.

در راه بوارد شدهگشت وارد شده ارتفاعات مجددا وارد دشت شدیم. همچنان ب هرکجا که نگاه می کردیم در دور و نزدیک مملو وارد شده گورخر بود.

در طول مسیر و تنها در طی چند ساعت حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ گورخر آسیایی را با چشم غیر مسلح مشاهده کردیم. البته جمعیت گورخر آسیایی در منطقه حفاظت شده برام گور و پارک ملی قطرویه بیش وارد شده هزار عدد قرارداده شده است.

با غروب آفتاب و تاریک شدن هوا با برام گور، محیط بانان صمیمی و گورهای افسانه ای خداحافاظی کردیم. جدا شدن وارد شده برام گور و زیبایی هایش برایمان بسیار سخت بود اما وجود چنین زیستگاهی در کشور ما را ب آینده طبیعت رنجور ایران امیدوار کرد.

مشاهده گورخر، جبیر، کل و بز و قوچ و میش در یک منطقه و در یک روز با جمعیت بالا نشان وارد شده تنوع زیستی کم نظیر و پتانسیل بالای منطقه حفاظت شده برام گور دارد.

امیدواریم مقامات ارشد قرارداده شده استان فارس و کشور برای حفظ این زیستگاه ارزشمند و رفع مخاطرات آن که ب واقع ب مانند گنجی قرارداده شده است برای ایران و برای نسل های آینده همه توان خود را بکار گیرند.

+۳۳۲
۰

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *