دسته: یوسف سعادت

۳۰ خرداد | تیتر یک روزنامه‌های صبح ایران

همشهری‌آنلاین: تیتر یک روزنامه‌های صبح ایران اختصاص دارد ب کیفرخوقرارداده شده است علیه رئیس جمهور، جلسه سران قوا، صحبت‌های معاون اول روحانی، مهلت دانشجویان ب وزیر علوم، وضعیت اقتصادی و برخی موضوع‌های دیگر: منبع :همشهری آنلاین

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۳۰ خرداد

همشهری آنلاین: جایگاه گفتگو در روابط بین الملل،التهاب‌های اقتصادی و… وارد شده جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی وارد شده روزنامه‌های چهارشنب-۳۰خرداد-جای گمیرهد. منبع :همشهری آنلاین

اما و اگرهای هک برای واردات خودروهای لاکچری

هک شدن سایت وزارت صنعت و ورود ۵هزار خودرو ب کشور، خبری بود که دیروز وارد شده زبان ناصر سراج، رئیس سوارد شدهمان بوارد شدهرسی کل کشور بیان شد و فضای مجوارد شدهی راپر کرد. منبع :همشهری آنلاین