دسته: یوسف سعادت

چالش محاسب سلیقه‌ای حجم اینترنت

اشکان خسروپور-خبرنگار: ماشین‌حساب ISP‌ها همیشه پشت پرده بوده و شیوه محاسب‌ مصرف کاربران، وارد شده همان زمانی که اینترنت ب ایران آمد در هاله‌ای وارد شده ابام بوده قرارداده شده است. منبع :همشهری آنلاین

۲۴ مرداد| خبر اول روزنامه‌های صبح ایران

همشهری‌آنلاین: تیتر یک روزنامه‌های صبح ایران اختصاص دارد ب صحبت‌های بعیدی‌نژاد، دریای خزر، صحبت‌های باهنر، فرار مالیاتی برخی وارد شده پزشکان، بسته جدید ارزی، فساد در واردات خودرو، تنش کیفی آب و برخی موضوع‌های دیگر: منبع :همشهری آنلاین

۲۴ مرداد | مهم‌ترین خبر روزنامه‌های ورزشی صبح ایران

همشهری‌آنلاین: تیتر یک روزنامه‌های ورزشی صبح ایران ب بوارد شدهی امید ایران و عربستان، صحبت‌های امیرعابدزاده، واکنش شفر و برانکو ب بوارد شدهی رقیبانشان، منبع مالی قرارداده شده استقلال و دعوت گلزار وارد شده بیرانوند اختصاص دارد: منبع :همشهری آنلاین

توییتر رفع فیلتر نمی‌شود

همشهری آنلاین: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجوارد شدهی اظهار داشت، درخوقرارداده شده است وزیر ارتباطات مبنی بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه غیرقانونی قرارداده شده است. منبع :همشهری آنلاین

۲۳ مرداد | تیتر یک روزنامه‌های صبح ایران

همشهری‌آنلاین: فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر وارد شده اقشار مردم تیتر یک اغلب روزنامه‌های صبح ایران قرارداده شده است.بقیه روزنامه‌ها هم ب موضوع‌هایی مانند عذرخواهی وزیر آموزش‌و‌پرورش وارد شده معلمان، نظارت قرارداده شده استصوابی، تک‌صدایی در نموارد شده جمعه،پشت پرده اعتراض‌های دی‌ماه و برخی موضوع‌های دیگر پرداخته‌اند:

۲۳ مرداد | تیتر یک روزنامه‌های ورزشی صبح ایران

همشهری‌آنلاین: تیتر یک روزنامه‌های ورزشی صبح ایران اختصاص دارد ب صحبت های عابدینی درباره گرشاسبی، فضای قرارداده شده استادیوم‌ها و صحبت‌های رحمتی، سامان قدوس و برخی موضوع‌های دیگر: منبع :همشهری آنلاین